Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n hallitus myönsi 15.5.2011 yliluutnantti evp Raimo Salolle ansiomitalin tunnustukseksi ja kiitokseksi ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta toiminnasta liiton päämäärien hyväksi. Salo on muun muassa ideoinut ja tuottanut Yle TV1-dokumentit sotaleskistä ja sotaorvosta. Mitali myönnetään vain kahdelle liiton ulkopuoliselle henkilölle vuosittain, toinen ansiomitali myönnettiin samana päivänä presidentti Tarja Haloselle
 
Viimeinen testamentti, dokumenttielokuva Suomen lotista
Tuottaja kiltaveli Raimo Salo on jo uuden projektin kimpussa. Hän kävi 21.-22.11.2011 haastattelemassa kajaanilaisia lottia uuteen dokumenttielokuvaansa. Kyseessä on varsin laaja lottaperinnetiedon keräämishanke, johon haastatellaan non 60 rintamalottaa kautta maan. Lisäksi muutama veteraani kertoo oman miesnäkökulmansa lottien työstä.

Vuosina 1939-1944 noin 250 000 lottaa palveli vapaaehtoisina eri tehtävissä kotirintamalla ja sotatoimialueilla.  Lottia kaatui sotien aikana 302. Nyt heitä on elossa noin 20 000.
 
Dokumenttielokuva on jatkoa Raimon sotaleskistä ja rintamasotilaskotisisarista tuottamiinsa dokumentteihin. Hankeessa on mukana ja toimeksiantajana Syvärannan Lottamuseo (www.lottamuseo.com), jonne kerätty haastattelu,- ja valokuvamateriaali taltioidaan tulevaa käyttöä varten. Dokumenttielokuva valmistuu lokakuussa 2012.

PS Verilotta tarkoittaa rintamalle kenttäsairaaloihin verta kuljettanutta lottaa. Piti estää veren jäätyminen sekä säilyvyyden takaamiseksi heilutella verta koko matkan ajan. KEK-lotta työskenteli kaatuneiden evakuointikeskuksissa.

Rintamanaisten Keski-Suomen kerho on antanut Raimo Salolle 7.3.2012 Vapausodan Huoltosäätiön Sinisen Ristin muistoksi ja kiitokseksi lottamuistojen keräämisen hyväksi tekemästään työstä.


Sodanajan perinteen ja musiikin lähettilääksi amerikkaan 1
Sodanajan perinteen ja musiikin lähettilääksi amerikkaan 2

Muita linkkejä sodanajan perinteen talennukseen
* Haastattelu Lapin radiossa *
* Kajaanilainen verilotta Aune Helppi *
* KEK-lotta Eira Laalahden kuvia *
* Leena Orrenmaan kuva Lottakanttiinista siellä jossakin *
Juttu partisaani-iskusta * 
* Toivo Kärjen rintamasävellysten tulkkina *
* Toivo Kärjen sävellystyöstä rintamalla *
* Kuva Hamina Tattoo *
* WikipediA Raimo Salo *