Hallitus kutsuttiin pitämään järjestäytymiskokoustaan Imagon Oy:n tiloihin Kajaaniin. Isäntänä toimi kiltaveli ja Tykkimiehet ry:n neuvottelukunnan edustajamme Arto Okkonen.

Kahvitusten jälkeen Arto esitteli meille perheyritystään, josta on tullut pohjoismaiden merkittävin yritys valomainosalalla. Saimme hyvän kuvan yrityksestä ja sen toiminnasta. Hallitus kiitteli Arto Okkosta kutsusta ja esittelyistä luovuttamalla hänelle Nenosen elämänkertakirjan.

Kokouksen alussa kiltaveli Seppo Pussiselle luovutettiin Tykkimiestali soljen kera kunniakirjoineen ja kiltaveli Tapio Väisäselle Tykkimiesmitali kunniakirjoineen. He eivät olleet läsnä vuosikokouksessa, jolloin juhlavasti luovutettiin tykkimiesmitali Hilkka Honkalalle.

Vuosikokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen tekemät henkilövalinnat ja muut toiminnan toteuttamisen suunniteluun liittyvät päätökset löytyvät tämän sivuston edellä olevasta jäsentiedotteesta. 

Varmasti jälleen on edessä hyvin toiminnantäyteinen vuosi. Sitä toteuttamassa hallituksessa on uusia tuoreita voimia. Enemmistö hallituksen varsinaisista jäsenistä on reserviläisiä ja yhteiskunnallisesti merkittävinä päättäjinä toimineita. Ehkä jo ensi vuonna saadaan hallitukseen kumpaakin sukupuolta ja siilihenkilöitä.