Killan tärkeimpiä toimintamuotoja on Kainuun Tykistörykmentin varusmiesten palkitsemiseen tarvittavien stipendien ja kiltapuukkojen lahjoittaminen rykmentille. Kuulumme vuoden 2011 alusta alkaen prikaatin viralliseen palkitsemisjärjestelmään ja otimme prikaatin killalta vastuun rykmentin kiltapalkitsemisista.

Lahjoitukset rykmentille tehdään kahdessa erässä, perinnepäivän ja Pyhän Barbaran päivän tilaisuuksissa. Koska rykmentin ja killan perinnepäivän päätapahtuma järjestettiin perinnejoukkojen muistomerkeillä Nurmeksen Lokinkankaalla, luovutettiin kesä-heinäkuun palkitsemisiin 7 stipendiä ja 4 kiltapuukkoa rykmentille jo muutamaa päivää aikaisemmin. Jääkäriprikaatin kranaatinheitinkoulutettujen palkitsemisiin lähetettiin stipendi ja kiltapuukko. Lisäksi lahjoitamme kiltapuukkoja rykmentin kertausharjoitusten palkitsemisiin.

Ohessa kuvia rykmentin aliupseerikurssin linjojen palkitsemisesta.