JÄSENKYSELY KILLAN TOIMINNASTA
 
Jäsenille lähetettyyn kyselyyn toivomuksista killan tulevan toiminnan suhteen saatiin 22 vastausta.
Toivomuslista kannatuslukuineen muodostui seuraavaksi.
 
- Sotahistorialliset retket 17
- Tykistö- ja sotamuseoretket 12
- Esitelmätilaisuudet 10
- Teatterimatkat ja -kulttuuri 10
- Joukko-osastovierailut 9
- Vuodenaikatapahtumat 6
- Kalastuskilpailut 4
 
Kilta toteuttaa listan kärkipäässä olevia toivomuksia alkaen jo tänä kesänä. Niistä tiedotetaan jäsenistölle.
 
ASIOINTI KAINUUN PRIKAATILLA
 
Kainuun Prikaati solmi killan kanssa 1.6.2009 turvallisuussopimuksen. Se mahdollistaa killan jäsenille vierailupien hankkimisen ja Heikinhallin, Sotilaskodin, Autohuoltolan, Kiltakorsun ja -saunan käytön sopimuksessa tarkemmin määritetyin ehdoin. Hallitus päätti ryhtyä elokuussa hankkimaan kulkulupia niitä tarvitseville. Asiasta tiedotetaan silloin tarkemmin.