KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILTA

Taustaa

 • Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun Paikallisosastoa perustettaessa suunniteltiin myös omaa kiltaa Kainuuseen ja Kainuun Tykistörykmentille. Tätä ajoi voimakkaasti silloinen rykmentin komentaja everstiluutnantti Jouko Mattila.
 • Tällöin todettiin kuitenkin mahdollisia jäseniä olevan vähänlaisesti, koska muualta tullut  henkilöstö palasi eläkkeelle jäädessään kotiseuduilleen. Paikallisosaston tilaisuuksiin saatiinkin vain 2-4 osallistujaa sen jäsenistöstä.
 • Tilanne on muuttunut, nyt palveluksen päätyttyä jäädään enemmän tänne Kainuuseen asumaan
 • Mahdollisia jäseniä löytyy eläkkeelle jääneestä tykistön henkilökunnasta noin 20. Lisäksi tulisivat vielä kranaatinheitinmiehet ja reserviläiset sekä rykmentin palveluksessa oleva henkilöstö
 • Nyt on mahdollisuus paikallisosaston itsenäistyä omaksi itsenäiseksi killakseen. Tehkäämme se!

Toiminnan luonteesta

 • Toiminta olisi perinteistä, mutta omintakeista epäsuorantulen kiltatoimintaa sekä yhdessä oloa omassa porukassa
 • Kilta toimisi tykki- ja heitinmiesten yhdyssiteenä Kainuussa sekä yhteistoiminnassa Kainuun Tykistörykmentin kanssa
 • Tukisimme rykmentin varusmiesten hyvää palvelusta hankkimalla palkitsemiseen sopivia lahjoja
 • Huomioitaisiin kiltamme jäseniä heidän merkkipäivinään
 • Toimittaisiin yhteistoiminnassa muiden kiltojen ja paikallisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa
 • Vierailtaisiin kutsun saatuamme eri joukkoissa, leireillä Vuosangassa ja Rovajärvellä
 • Tekisimme retkiä viime sotiemme, erityisesti perinnejoukkojemme, taistelupaikoille Kainuuseen ja Rukajärvelle

Toiminnan sääntelystä

 • Hyväksytään säännöt Patentti- ja Rekisterihallituksen sekä maanpuolustuskiltojen liiton mallisääntöjen pohjalta, sääntöesitys
 • Toimitaan yhdistyslainsäädännön ja sääntöjen mukaisesti yhdistystoiminnan periaatteiden ja käytännön mukaan       
 • Yhteydenpito ja tiedottaminen jäsenille tapahtuisi nykyaikaisesti ilmaisilla nettisivuilla, sähköpostilla sekä tarvittaessa tekstiviestein
 • Toimitaan ainakin aluksi rekisteröimättömänä (viite1) yhdistyksenä ilman keskusjärjestöön maanpuolustuskiltojen liittoon kuulumista
 • Liitytään Tykkimiehet Ry:n yhteisöjäseneksi, sillä Tulikomentoja lehteä ei voi muuten tilata
  Hyväksytty jäseneksi Tykkimiehet ry:n hallituksessa 11.11.2008. 1.1.2009 alkaen.  Jäsenmaksu on 45 € vuodessa.
 • Tämä syksy on jäsenhankinnan ja toiminnan käynnistämisen aikaa, mutta  virallisesti toiminta itsenäisenä alkaisi 1.1.2009
 • Liity jäseneksi nopeasti, että Tulikomentoja lehden tilaukset saadaan tehtyä ajoissa!

Taloudesta

 • Pyritään toimimaan pienin kuluin talkootyön periaatteella ja tilaisuuksiin osallistujien omarahoituksella omakustannushintaan
 • Jäsenmaksuksi esitetään 15 € vuodessa ja sen lisäksi Tulikomentoja lehden, 4 numeroa, tilausmaksu 5 € vuodessa
 • Mahdollisuudesta tilata lehti joutuu kilta vielä maksamaan Tykkimiehet ry:n yhteisöjäsenmaksun, mikä tekee jäsenmäärästä riippuen noin 2--5 € jäsentä kohti vuodessa. Se katetaan tuolla 15 € jäsenmaksulla
 • Jäsenmaksu- ja muut tulot käytetään alussa ensisijassa varusmiesten palkitsemiseen ja jäsenten huomionosoituksiin
 • Kerätään yrityksiltä lahjoituksia varusmiesten palkitsemiseen ja toimintaan
 • Pyritään hankkimaan mahdollisimman pian myös merkkien ja muun rekvisiitan myyntituloja, silloin jäsenmaksua olisi ehkä mahdollisuus alentaa
Tule perustamaan omaa kiltaa, liity jäseneksi heti ja maksa ensivuoden jäsenmaksu. Lahjoita samalla joku kymppi killan alkupääomaksi. Näin saamme killan toimimaan mahdollimman pian ja Tulikomentoja lehden tilauksen muutettua katkottomasti kiltamme kautta! Tutustu sivuihimme ja kommentoi asiaa. Sivuja ylläpidetään ja täydennetään jatkuvasti!

Viite 1 Rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys

Aatteellinen yhdistys voi toimia rekisteröitynä tai rekisteröimättömänä.
Rekisteröidyt yhdistykset ovat oikeuskelpoisia. Ne voivat omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia, laatia tarvittaessa erilaisia anomuksia ja hakemuksia.Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista
Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen, se ei voi hankkia nimiinsä omaisuutta eikä voi olla toisen yhdistyksen jäsenenä. Sen perustaminen ja toiminta on vapaamuotoista eikä hallitus voi toimia yhdistyksen puolesta sen muita jäseniä sitovasti. Rekisteröimättömän yhdistyksen toiminnasta vastuun kantavat ne henkilöt, jotka
ovat osallistuneet vastuun aiheuttavaan toimintaan.

Kuluja

yhdistyksen perusilmoitus ja sääntöjen muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €
yhdistyksen perusilmoitus ja sääntöjen muutosilmoitus(ennakkotarkastettu, maksanut 1-5/6-§ 60/200 €) 15 €
yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 10€

Muuta perustamiseen liittyvää on sivuston SISÄLTÖ valikossa

Sääntöehdotus
Toimintasuunnitelmat
Toistaiseksi käyttöön otetun viiriehdotelman selitelmät Tiedotteita kohdassa
Perinnetietoutta lukuisissa kohdin
Sivuja täydennetään jatkuvasti