Killan hallitus vieraili ja esittäytyi Kaimuun Tykistörykmentissä. Rykmentin komentajan ja esikunnan kanssa käydyissä keskusteluissa hahmoteltiin tulevaa yhteistoimintaa. Vierailu oli mielyttävä ja keskustelut hyvin rakentavia. Tästä on hyvä jatkaa.

Hallituksen edustajat, molemmat puheenjohtajat ja hallituksen reservinupseerijäsen kävivät esittelemässä kiltaa 31.3. 2009 prikaatin komentajalle. Yhteistyökeskustelut olivat antoisia.

Vierailu KaiTR:ssä