Salpalinja Kainuussa

Tekstit Mikko Rahikkala
Kuvat ja kuvatekstit Osmo Korhonen
Julkaisija Kainuun Sanomat
Lähteet
- Salpalinjan perinneyhdistys ry: Matka Salpalinjalle
- Anssi Vuorenmaa: Museoviraston inventointiraportti
- Heikki Rytkölä: Piirteitä Kainuun linnoitustöistä toisen  maailmansodan aikana
- Reino Arimo: Suomen linnoittamisen historia 1918-1944
- Raimo Sillanpää - Tauno Oksanen: Salpalinnoitteet 10. Prikaatin alueella Nurmes-Kuhmo-Lieksa.
Sivustolle muokannut Jaakko Rytty

Lähtökohta

Talvisodan päätyttyä 13.3.1940 Moskovan rauhaan oli Suomen rauhanehtojen mukaan luovutettava Neuvostoliitolle osia alueestaan, kuten Petsamon Kalastajasaarento, osia Sallan ja Kuusamon kunnista, osan Laatokan Karjalan ja Karjalan kannaksista sekä itäisen Suomenlahden saaret. Lisäksi Hankoniemi oli vuokrattava Neuvostoliitolle. Alueluovutuksissa Suomi menetti puolustuksen kannalta edulliset maastoalueet Kannaksella ja Laatokan pohjoispuolella. neuvostoliiton alueelle jäivät kaikki itsenäisyyden aikana ja varsinkin ennen talvisotaa tehdyt linnoitteet.
 
Tilanne Euroopassa ja myös Suomen lähialueilla oli jännittynyt. Rauhanteosta huolimatta sodanuhka oli edelleen ilmeinen. Niinpä jo 22.3., runsas viikko talvisodan päättymisen jälkeen, ylipäällikkö sotamarsalkka Mannerheim ja ylin johto päättivät itärajan linnoittamisesta Suomen lahdesta Savukoskelle. Tätä puolustuslinjaa, noin 1 200 km pitkää linnoitteiden ketjua kutsutaan Salpalinjaksi. 10.7.1944 ylipäällikkö vahvisti kenraali Oeschin esityksestä puolustusaseman nimeksi "Suomen Salpa", mutta yleisesti se tunnetaan nimellä Salpalinja tai Salpa-asema.

Mikä on Salpalinja?

Salpalinja koostuu kolmesta eri aikaan, eri paikkaan ja eri lailla rakennetusta puolustuslinjasta. Varsinaista Salpalinjaa ryhdyttiin rakentamaan huhtikuussa 1940 Suomenlahdelta Savukoskelle ja linnoitustyöt päättyivät jatkosodan alkaessa kesäkuussa 1941, koska liikekannallepano vei joukot, aseet ja koneet. Tehtyjä laitteita pidettiin kuitenkin kunnossa. Asemaa oli parhaimmillaan ollut rakentamassa 35 000 miestä ja 2 000 lottaa. Työmaa on edelleenkin Suomen kaikkien aikojen suurin.
 

Neuvostoliiton suurhyökkäys kesällä 1944 muutti linnoitussuunnitelmat. Keskeneräinen asema piti saada nopeasti kuntoon ja siihen käytettiin 5 500 - 6 000 miestä.

Aselepo astui voimaan Suomen puolella 4.9.1944 ja linnoitustyöt määrättiin lopetettavaksi 24.9.1944. Linnoitusjoukkoja ryhdyttiin kotiuttamaan, mutta vetäytyvä kenttäarmeija ryhmittyi osin Salpalinjaan tukeutuen puolustukseen ja jatkoi linnoittamista kotiuttamiseen saakka.

Salpalinjalle rakennettiin yhteensä n.760 betonista tai kalliorakenteista kestolaitetta. Kenttälaitteista mainittakoon mm. 800 majoituskorsua ja 1250 konekivääripesäkettä.

 
Salpalinja Kainuussa
Kainuussa Salpalinjaa rakennettiin Suomussalmen ja Kuhmon kuntien alueille. Molemmissa kunnissa Salpalinjan rakentaminen tarkoitti lähinnä puolustuksen kannalta tärkeimpien tiesuuntien linnoittamista kenttälinnoitteilla ja kiviesteillä. Järeämpiä kantalinnoitteita, kuten teräsbetonisia korsuja, oli tarkoitus tehdä ainoastaan Suomussalmelle Haukiperän etelärannalle Värjänsalmeen ja Kuivassalmeen. Lisäksi Suomussalmen Linnasalmeen määrättiin kesäkuun alkupuolella 1941 rakennettavaksi teräsbetonikorsuja, mutta jatkosodan alettua varsinaisia linnoitustöitä ei ehditty aloittaa. Jatkosota keskeytti myös edellä mainitut Haukiperän vesistölinjan etelärannan linnoitustyöt. Kiviesteitä lukuun ottamatta Kuhmoon ei tehty lainkaan kantalinnoitettuja puolustusasemia. Suomussalmen ja Kuhmon alueita linnoitettiin erilaisin kenttälinnoittein jo talvisodan ja paikoin jo talvisotaa edeltäneen YH:n aikana (Ylimääräiset Harjoitukset tai Ylimääräiset Kertausharjoitukset lokakuussa 1939). Tämän ajan linnoitteet muodostivat eräänlaisen pohjan välirauhan aikana rakennetulle Salpalinjalle, josta syystä on perusteltua tuoda ne esiin varsinaisen Salpalinjan rakentamisen yhteydessä.

Salpalinja Kuhmossa

Kuhmoon salpalinja rakennettiin välirauhan aikana vihollisen todennäköisimpiin hyökkäyssuuntiin ja pääosin paikoille, joita oli jo YH:n ja talvisodan aikana linnoitettu. Uhatuimpia olivat edelleen idästä Saunajärveltä, Kiekinkoskelta ja Lentiirasta Kuhmoon tulevat tiesuunnat. Myös Kuhmon suunnalta länteen johtanut Tervasalmen-Nurmesjärven puolustuslinja Ontojärven tasalla sai lisävahvistuksia välirauhan aikana.
Jatkosodan aikana näissä vuosina 1939-1940 rakennetuissa puolustusasemissa ei kuitenkaan taisteltu, sillä Kuhmossa suomalaiset joukot etenivät heti jatkosodan alettua Neuvostoliiton alueelle.

Kuhmosta löytyy linnoitusten jäänteitä mm. seuraavista paikoista:


Näistä varsinaiseen Salpalinjaan lasketaan kuuluvaksi Saunajärven ja Jyrkänkosken linnoitteet.

Salpalinja Suomussalmella
 
Talvisodan aikana rakennettiin myös Suomussalmella runsaasti puolustusasemia pohjoiseen, länteen ja etelään lähtevien teiden suunnissa. Edelleen talvisodan aikana linnoitettiin Kiannanniementien suunnassa Linnansalmessa ja Hallasenahontien suunnassa. Välirauhan aikana Linnansalmen puolustusasemaa täydennettiin uusilla kenttälinnoitteilla ja suunniteltiin myös järeämpien kantalinnoitteiden rakentamista. Kuten Kuhmossa ei Suomussalmenkaan puolustusasemissa taisteltu jatkosodan aikana.

Suomussalmelta löytyy linnoitusten jäänteitä mm. seuraavista paikoista:

1. Sakara (Hyrynsalmi)
2. Varisjärvi
3. Vuokkijärvi
4. Linnansalmi
5. Saarijärvi
6. Haukiperä
7. Tyynelä
8. Purasjoki
9. Kuurtola
10. Kovajärven-Alajärven kannas
11. Peranka
12. Puras-Purasjoki

Suomussalmen puolustusasemista Salpalinjaan kuuluviksi lasketaan Puras-Purasjoki ja Haukiperän linnoitteet.

Kuvia ja karttoja Kainuun Salpalinjasta

Pohjois-Suomen Ryhmän linnoitustyöt talvisodan aikana.

Oheiset kuvat on otettu vuoden 2006 elo-syyskuussa. Parempi aika kuvauksille olisi ollut alkukesä, jolloin pensaat olisivat olleet lehdettömiä ja kohteet olisivat tulleet paremmin esiin maastosta.

Karttapiirustukset perustuvat Anssi Vuorenmaan Museoviraston inventointiraporttiin ja Raimo Sillanpään ja Tauno Oksasen teokseen Salpalinnoitteet 10. Prikaatin alueella Nurmes-Kuhmo-Lieksa.
Pohjois-Suomen Ryhmän linnoitustyöt talvisodan aikana.
 
Salpalinjan asemat Kainuussa

Varsinaisiksi Salpalinjan asemiksi Kainuussa lasketaan Kuhmossa Jyrkänkoski ja Saunajärvi ja Suomussalmella Haukiperä ja Purasjoki

Jyrkänkoski
 1. konekivääripesäke ja taisteluhautoja
 2. taisteluhautaa 41 m
 3. matalaa taisteluhautaa 78 m
 4. kk-pesäke, taisteluhautaa 18 m, majoitusalue
 5. kaksi katettua korsua ja taisteluhautaa
 6. teltanpohjakuoppia, kaksi suurta kaivantoa, taisteluhautaa 27 m
 7. katettu kk-pesäke, 42 m ja 25 taisteluhautaa
 8. katettu kk-pesäke, 29 m taisteluhautaa, yhdyshautaa, sirpalesuoja
 9. hyökkäysvaunueste, kiviset panssariesteet, taistelupoteroita
 10. 200 m taisteluhautaa, kaksi korsua tai sirpalesuojaa
 11. matalaa taisteluhautaa 163 m, korsu
 12. korsu
 13. taiseluhautaa 128 m, yhdyshauta ja korsu
 14. taisteluhautaa 42 m, korsu ja 12 m juoksuhautaa

Kuvia Jyrkänkoskelta

Saunajärvi
 1. konekivääripesäke
 2. tykkiasemat
 3. konekivääripesäke
 4. linnoitusväen sauna
 5. konekivääripesäke
 6. täisauna
 7. korsu
 8. miehistösuoja
 9. hevostalli
 10. yhdyshauta
 11. tykkiasema
 12. korsu
 13. konekivääripesäke
 14. yhdyshauta
 15. miehistösuoja
 16. teltan pohjat
 17. perunakellari
 18. korsu
 19. konekivääripesäkkeet
 20. taisteluhauta
 21. miehistöparakki
 22. korsu
 23. konekivääripesäke
 24. panssarieste
 25. sirpalesuoja
 26. entisöity kk-pesäke
 27. entisöity korsu
 28. piikkilankaeste
 29. konekivääripesäke
 30. taisteluhauta
 31. korsu
 32. konekivääripesäke
 33. ammus- ja varusvarasto
 34. kanttiini
 35. taisteluhauta
 36. upseerien parakki

Kartan kohteissa on 10 kk-pesäkettä, 6 korsua, 2 tykkiasemaa ja 4 miehistö- tai sirpalesuojaa

Saunajärven, Purasjoen ja Haukiperän asemat


Muita luetteloituja talvisodan puolustusasemia Kainuussa

Saunajärven, Jyrkänkosken, Purasjoen ja Haukiperän Salpalinjaan laskettavien puolustusasemien lisäksi Musesovirasto on luetteloinut seuraavat puolustusasemat, joista läntisin on Sakaran asema Hyrynsalmella.

Kuhmo

 1. Löytövaara-Löytöjärvi kannas
 2. Saunajärven Louhenjoki
 3. Luvenlahti
 4. Sivakka
 5. Rastinkylä
 6. Syväjärvenkannas
 7. Kiekinkoski-Tyrävaara
 8. Hanhela
 9. Jämäsjoki
 10. Sumsa
 11. Tervasalmi
 12. Siikalahti
 13. Rommakko

Suomussalmi

 1. Sakara (Hyrynsalmi)
 2. Varisjärvi
 3. Vuokkijärvi
 4. Linnansalmi
 5. Saarijärvi
 6. Tyynelä
 7. Kuurtola
 8. Kovajärven-Alajärven kannas
 9. Peranka
 10. Puras-Purasjoki
Muita Kainuun linnoiteita