KILTAPERINTEET JA - TOIMINTA 2010-

 • Kiltamme perinteet alkavat Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosaston perustamisesta 6.5.1994. Alussa luodaan lyhyt katsaus entisen pääkiltamme perinteeseen ja toimintaympäristömme muutoksiin.

Pohjanmaan Tykistörykmentin kilta > joukko-osastokilta 9.2.1964-

 • Pohjanmaan Tykistörykmentti perustettiin Ouluun 1959
 • Kilta perustettiin aselajiperinteiden vaalimiseksi ja yhteyden pitämiseksi Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin tykistöreserveihin. Kotipaikka Oulu.
 • Porin Prikaatin Patteristo siirrettiin Kajaaniin Kainuun Prikaatin Patteristoksi 1966

Pohjois-Pohjanmaan Tykkimieskilta ry > maakunnallinen kilta 1974-

 • Nimen vaihto ja uusi rooli maakunnallisena kiltana alkoi.
 • Tampereen It-patteristo siirtyi Ouluun Oulun Ilmatorjuntapatteristoksi 1980
 • Pohjanmaan Tykistörykmentti siirtyi Sodankylään 15.7.1982
 • Tukeutuminen Oulun Ilmatorjuntapatteristoon alkoi, it-miehet jäseniksi.
 • Paikallisosastot perustettiin Kemiin, Rovaniemelle ja Nivalaan 1978-1979

Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry > koko sotilasläänin alueen kilta 1984-

 • Uudet säännöt ja uusi käyttöön otettu nimi vahvistettiin 1988
 • Oulun Ilmatorjuntapatteristo muutti Rovaniemelle Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin 1989
 • Kilta jäi Ouluun ilman tykistöjoukkoja. Kt-, it-, ja rt-miehet kutsuttiin jäseniksi.
 • Kainuun Prikaatin Patteristosta tuli Kainuun Tykistörykmentti 1.1.1990
 • Pohjois-Karjalan Patteristo lakkautettiin kesällä 1990 ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin
 • Pohjois-Suomen Sotilasläänistä tehtiin Pohjoinen Maanpuolustusalue 1.1.1993
 • Koulutusjärjestelynä Kranaatinheitinkomppania liitettiin Kainuun Tykistörykmenttiin 1994

Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosasto perustettiin 6.5.1994

 • Pohjanmaan Tykistörykmentti lakkautettiin Sodankylässä 1.10.1998 ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin.
 • Maavoimat aloitti omana puolustushaaranaan ja Pohjoisesta Maanpuolustusalueesta tuli jälleen Pohjois-Suomen Sotilaslääni 1.1.2008

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry

 • Perustettiin rekiströimättömänä Kainuun paikallisosaston johtotiimin toimesta 1.6. 2008. Killan sivut nettiin.
 • Käytännön valmistelutoimet aloitettiin syksyllä 2008.
 • Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosasto lakkautui 31.12. 2008.
 • Toimintamme itsenäisenä kiltana alkoi 1.1.2009.
 • Kilta hyväksyttiin Tykkimiehet ry:n yhteisöjäseneksi 1.1.2009 alkaen.
 • Rekisteröidyn yhdistyksen perustamiskokous ja ensimmäinen vuosikokous pidettiin Hoikankankaan Sotilaskodissa 6.3.2009. Paikalla 14 perustajajäsentä.
 • Kotipaikka on Kajaani ja toiminta-alueemme Kainuu ja sen lähiympäristö. Jäseniä on koko maassa etelästä pohjoiseen.
 • Kilta on merkitty yhdistysrekisteriin 1.6.2009.

Viitekehyksemme ja arvopohjamme

 • Kiltamme on vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö sekä epäsuorantulen ja tykistön maakunnallinen aselaji- ja joukkoyksikkökilta.
 • Kokoamme epäsuorantulen, tykistön ja heittimistön rehdin aselajihengen elähdyttämät ja vaalimme keskuudessamme reipasta tykki- ja heitinmieshenkeä.
 • Kutsumme jäseniksemme erityisesti Kainuun Tykistörykmentissä, sitä edeltäneissä Kainuun Prikaatin Patteristossa ja Kainuun Prikaatin Kranaatinheitinkomppaniassa palvelleita ja palvelevaa henkilökuntaa, varusmiehiä sekä reserviläisiä asuvatpa he missäpäin maata tahansa.
 • Kaikki Kainuussa asuvat aselajimme sekä toimintaamme tukemaan halukkaat henkilöt ovat tervetulleita jäseniksemme.
 • Tärkeimpinä yhteistyöjoukkoinamme pidämme Kainuun Prikaatia ja erityisesti Kainuun Tykistörykmenttiä.
 • Toimimme yhdyssiteenä jäsenistömme sekä alueemme tykistö- ja heitinreservien keskuudessa Kainuun Tykistörykmentin ja epäsuorantulen aselajin suuntaan.
 • Vaalimme ja kunnioitamme Kainuun Tykistörykmentille vahvistettuja viime sotiemme Kainuun sekä Rukajärven suunnan 14. Divisioonan taisteluiden tykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä, rykmentin lippua ja perinnepäivää 17.6.
 • Pyrimme vaalimaan, keräämään ja säilyttämään tietoa rykmentin perinnejoukoista.
 • Olemme saaneet luvan käyttää kiltamme tunnuksissa Rukajärven suunnan rintamatunnusta.
 • Jäsenä killassa tunet kuuluvasi oikeaan joukkoon, toimit yhdessä toisten samanhenkisten kanssa tai luot linkin entiseen palveluspaikkaasi. Vierailluillamme rykmentissä ja ampumaleireillä näemme aselajin kehityksen ja nykyisen varusmiespolven suoriutumisen tehtävistään.

Toteutunutta toimintaamme

 • Hoidamme kaikki yhdistystoimintaruutiinit ja arkistoinnin Google-dokumentit palvelussa.
 • Tiedotamme jäsenistölle jäsenkirjeillä, verkkosivusivuillamme www.kaithkilta.vuodatus.netHurtti-Ukko ja Tulikomentoja jäsenetulehdissä sekä tarvittaessa puhelimella Välitön tiedottaminen suoritetaan sähköpostilla ja tekstiviesteillä.
 • Jäsenemme voivat käyttää prikaatin liikunta- ja uimahallia perjantaisin ja sunnuntaisin klo 17.00-18.30
 • Kuulumme prikaatin viralliseen kiltapalkitsemisjärjestelmään
 • Palkitsemme rykmentin varusmiehiä hyvästä palveluksesta vuosittain 14 kiltastipendillä ja 4 kiltapuukolla sekä reserviläisiä kertausharjoituksissa.
 • Palkitsemme myös Jääkäriprikaatin kranaatinheitinkoulutettuja vuosittain 1 kiltastipendillä ja 2 kiltapuukolla
 • Esittelemme mielellämme kiltaa rykmentin varusmiehille ja reserviläisille
 • Osallistumme kutsuttaessa Kainuun Prikaatin ja Kainuun Tykistörykmentin eri tapahtumiin, toimintaan ja ampumaleireille.
 • Teemme vierailuja muihin joukkoihin ja mielenkiintoisiin kohteisiin.
 • Teemme yhteistyötä muiden kiltojen ja maanpuolustusyhteisöjen kanssa.
 • Käymme vuosittain huoltamassa tykkejä talkootöissä Tykistömuseolla
 • Järjestämme sotahistoriallia retkiä perinnejoukkojemme viime sotien taistelupaikoille myös rajan taakse sekä osallistumme muiden järjestämille vastaaville retkille.
 • Järjestämme kilta- ja saunailtoja sekä esitelmä- ja juhlatilaisuuksia.